<img alt="" src="https://secure.liod1ours.com/160545.png" style="display:none;">

Kontakt

SSI Diagnostica
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
T: 48 29 91 00
EAN: 5790 002327452

Søg

SSI Diagnostica
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
T: 48 29 91 00
EAN: 5790 002327452

ssicover-dansk


 

31/03-2016

SSI DIAGNOSTICA ER SOLGT TIL ADELIS EQUITY

Sundheds- og Ældreministeriet og Statens Serum Institut har indgået aftale med Adelis Equity om salg af SSI Diagnostica