<img alt="" src="https://secure.liod1ours.com/160545.png" style="display:none;">

Kontakt

SSI Diagnostica
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
T: 48 29 91 00
EAN: 5790 002327452

Søg

SSI Diagnostica
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
T: 48 29 91 00
EAN: 5790 002327452

ssicover-dansk


 

31/03-2016

SSI DIAGNOSTICA ER SOLGT TIL ADELIS EQUITY

Sundheds- og Ældreministeriet og Statens Serum Institut har indgået aftale med Adelis Equity om salg af SSI Diagnostica

Regeringens økonomiudvalg besluttede i starten af 2014 at sætte en række af SSI’s forretningsmæssige aktiviteter til salg, herunder SSI Diagnostica. Den 29. marts 2016 indgik Sundheds- og Ældreministeriet en aftale med den svenske kapitalfond Adelis Equity om salget af SSI Diagnostica med forventet overtagelse d. 1. september 2016. Aftalen er betinget af Finansudvalgets endelige godkendelse.

SSI Diagnostica er i fuld gang med at klargøre separationen fra Statens Serum Institut herunder opstart af selvstændigt IT miljø inklusive etablering af nyt ERP system samt etablering af nye støttefunktioner (økonomi, HR, indkøb mv.). SSI Diagnostica vil bevare nuværende navn og dermed sikre en glidende overgang i forbindelse med ejerskiftet.

SSI Diagnostica er glad for at have fundet en ny ejer. Vi ser frem til at udvikle forretningen sammen med Adelis Equity Partners.

For mere information om salget henvises til Sundheds- og Ældre ministeriets pressemeddelelse. Adelis Equity’s pressemeddelelse bliver offentliggjort på adelisequity.com.