<img alt="" src="https://secure.liod1ours.com/160545.png" style="display:none;">

Kontakt

SSI Diagnostica
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
T: 48 29 91 00
EAN: 5790 002327452

Søg

SSI Diagnostica
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
T: 48 29 91 00
EAN: 5790 002327452

ssicover-dansk


 

22/12-2020

QUANTIFERON SARS-COV-2 TIL FORSKNING GENNEM T-CELLE AKTIVITET

T-celle aktivitet kan detekteres fra den akutte infektionsfase indtil immunitet opstår. 

Læs hvordan QuantiFERON SARS-CoV-2 RUO kan hjælpe dig med at udforske immunresponsmarkører i SARS-CoV-2 infektioner og forstå deres rolle i COVID-19.

Læs mere